Óvoda
Napsugár Óvoda
Ágfalva, Fő u. 1.
Tel: 99/330-022, Mobil: 06 20/7797-076
E-mail: ovoda@agfalva.hu
OM Azonosító: 030457


Lachen Stiftung Alapítvány
Adószám: 18532360-1-08
Számlaszám: 59500382-11058739

Bemutatkozás
Óvodánk nevelési célja, hogy elősegítse az óvodáskorú gyermekek harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv (magyar és német) használata érvényesül. A sokoldalú tapasztalatszerzés, tevékenykedés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése, hogy az óvodáskor végére elérje az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettségi szintet.
Óvodánk négy csoporttal működik:Cica csoport:
Kovács Zsoltné (Zsuzsa néni) óvodavezető, német nemzetiségi óvónő,
Böröndiné Barna Aranka óvónő
Kovács Zsuzsa dadus néni

Katica csoport:
Pahr Mária óvónő/kisgyermek gondozó, óvodavezető helyettes
Cséryné Oláh Mária német nemzetiségi óvónő
Csigó Gizella dadus néni

Micimackó csoport:
Csoltóiné Szalai Márta óvónő/kisgyermek gondozó
Kovácsné Kuszák Gabriella óvónő
Ujvári Ildikó dadus néni

Süni csoport:
Neszmélyi Gyuláné (Jutka néni) német nemzetiségi óvónő
Barták Imréné (Evelin néni) német nemzetiségi óvónő
Kránitzné Kalmár Judit dadus néni

Óvodánkban néptáncoktatás, úszásoktatás és a Multiling projekt keretén belül német nyelvű nevelés várja a gyermekeket.
2011 óta a NyME BPK német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésében két gyermekcsoporttal vesz részt óvodánk.

Logopédusunk:
Halász Judit, heti 2 alkalommal foglalkozik a gyermekekkel
Óvoda orvos:
Dr. Németh János
Védőnő:
Bazsó Antalné
Gyermekvédelmi felelős:
Csoltóiné Szalai Márta

Letölthető dokumentumok
2013 Nevelési program
Házirend
SzMSz